Skip courses

Courses

Collapse all
Expand all

Skip novice spletnega mesta/news from the website

Novice spletnega mesta/News from the website

Picture of Kristian Kolman ADMIN
Glasba za Cesarico Barbaro Celjsko, Srednjeveška glasba za rebec in lutnjo
by Kristian Kolman ADMIN - Saturday, 7 October 2023, 09:21 AM
 

Violinist Kristian Kolman z renesančnim rebekom in Matjaž Piavec z renesančno lutnjo izvajata avtentične srednjeveške skladbe od 10. do 15. stoletja.

Recital sta zaradi časovne in vsebinske povezanosti poimenovala ''Glasba za cesarico Barbaro Celjsko''. 

Program: 

 • Guiraut de Borneill; Reis Glorios, 10. stoletje Francija,   
 • Richard I Lionheart Ja nuns hons pris, 12. stoletje Anglija,            
 • Raimbaut de Vaqueiras; Kalenda Maya, 12. stoletje Francija,     
 • Angelus ad virginem, 13. stoletje Francija,                                           
 • English dance, 13. stoletje Anglija,                                                           
 • Estompie Royal, 13. stoletje Francija,                                                     
 • Neithart von Reuenthal, Winder wie ist, 13. stoletje Nemčija,
 • Saltarello, 13. stoletje Italija,                                                                       
 • L'homme armé, 14. stoletje Francija,
 • Bel fiore Danza, 15. stoletje Italija.
 


  

 
Picture of Kristian Kolman ADMIN
Seminar za učitelje ''Spletne učilnice''
by Kristian Kolman ADMIN - Sunday, 13 June 2021, 04:24 PM
 

Spletne učilnice so se v obdobju socialnega distanciranja izkazale kot učinkovito učno sredstvo za zagotavljanje nemotenega individualnega in skupinskega pouka na daljavo. Učitelji NGL in inštrumentov ste vabljeni, da se aktivno udeležite računalniško podprtega seminarja v živo in v spletni učilnici.

Seznanili se boste z modularnostjo spletnega učnega okolja in praktično uporabo virov in dejavnosti. Z izdelavo in uporabo e-gradiv boste smiselno nadgradili klasični pouk glasbe s kombiniranim oz. zlitim učenjem (blended learning). S spomočjo interaktivnih gradiv v Sibeliusu in AchieveMusic, klavirskih spremljav FLAT in NoteFlight, kvizov za utrjevanje glasbene teorije, vtičnikov za snemalnike, metronome, nizko-latenčno video povezavo RTM in še mnogo več boste ustvarili privlačno učno okolje s pomočjo večpredstavnosti (multimedija).

Na zaključnem srečanju boste ustvarili lastno spletno učilnico v Arnesovih spletnih učilnicah MOODLE. S pridobljenim znanjem boste privarčevali veliko dragocenega časa za načrtovanje, izdelavo, uporabo in preverjanje s pomočjo informacijsko komunikacijske tehnologije – IKT. Po uspešno opravljenem seminarju boste lahko uveljavljali 1 točko za strokovno izpopolnjevanje v trajanju 16 ur.

 
Picture of Kristian Kolman ADMIN
Anketa o poučevanju godal in rabi informacijsko-komunikacijske tehnologije
by Kristian Kolman ADMIN - Wednesday, 24 June 2020, 02:06 PM
 

70 odgovorov

POVZETEK

Izobraževalne tehnologije imajo pomembno vlogo pri učenju in poučevanju, zato je nedvomno potrebno, da imajo učitelji glasbe znanje in veščine za uporabo teh tehnologij. Raziskovanje in analiza rabe informacijske in komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT) pri učiteljih sta pomembna v procesu spodbujanja razvoja glasbene pedagogike. Pri vključevanju novih pristopov z uporabo IKT v glasbene šole je treba upoštevati številne potencialne ovire in težave, ki se pri tem pojavljajo. Ker je lahko veliko teh problemov povezanih tudi z učiteljevo ravnjo razvite digitalne pismenosti, je sodelovanje le-teh pomembno za razumevanje in načrtovanje sprememb učnega procesa v šolah. Raziskava se zaradi večje relevantnosti in verodostojnosti osredotoča zgolj na učitelje godalnih inštrumentov.

Ključne besede: učitelj godal, informacijska in komunikacijska tehnologija (IKT), digitalna pismenost, stališče.

UVOD

Učitelji uporabljajo tehnologije, ki lahko pomagajo pri doseganju učnih ciljev predmeta, in z njimi seznanjajo učence z namenom boljšega razumevanja učnega gradiva in oblikovana trajnejšega znanja. Z anketo želimo preučiti izkušnje, stališča in stopnjo samoučinkovitosti učiteljev glasbe pri uporabi informacijskih in komunikacijskih tehnologij v izobraževanju. Na področju izobraževanja obstaja več merilnih instrumentov, ki so namenjeni merjenju različnih vidikov učinkovanja izobraževalne tehnologije na učni proces. Pomembno je prepoznati dejavnike, ki vplivajo na učitelje godalnih inštrumentov, kadar poučujejo ob pomoči IKT.

RAZISKAVA

Na oddelku za glasbeno pedagogiko Akademije za glasbo, Univerze v Ljubljani izvajam raziskavo o uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije – IKT med učitelji godal. Namen ankete je ugotoviti, kakšne so izkušnje in stališča učiteljev glede lastne samoučinkovitosti ter smiselne uporabe IKT pri poučevanju godal.

Vprašalnik je anonimen in služi za posnetek stanja uporabe IKT. Raziskava se izvaja v skladu z zakonodajo o varovanju osebnih podatkov. Respondentom uvodoma pojasnimo, da so vabljeni k izpolnjevanju izključno po e-pošti. Njihov naslov e-pošte bomo uporabili izključno z namenom izvajanja te raziskave. Anketa je postavljena na spletnem nosilcu Google Drive, v aplikaciji Google obrazci z dodatno generirano razpredelnico za kasnejšo obdelavo s statističnim programom SPSS.

VSEBINA

Anketo sestavlja 30 kratkih vprašanj zaprtega in odprtega tipa v trajanju približno sedem minut. Oblikovana je v štiri vsebinske sklope. Prvi sklop zajema vprašanja o demografskih podatkih (ozadje respondentov), kot so: spol, izobrazba, zaposlitev in delovne izkušnje. Sledijo vprašanja drugega sklopa o dejstvih, kjer respondenti predstavijo svoje izkušnje z uporabo IKT pri pouku inštrumenta. V tretjem sklopu respondenti izrazijo lastna mnenja in prepričanja glede samoučinkovitosti pri uporabi IKT (self-efficiency with technology) v učnem procesu.  Če respondenti v 17. vprašanju odgovorijo, da ne uporabljajo IKT, vprašalnik samodejno preskoči 18. in 19. vprašanje, ki zadevata izključno uporabo IKT, in se prestavi na naslednji 4. sklop. Vprašanja 4. sklopa so povezana s stališči učiteljev glede učinkovitosti inovativnih pristopov z uporabo IKT na glasbeni razvoj učencev. Za odgovore 3. in 4. sklopa je uporabljeno stopnjevanje po 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa s strinjanjem v navedenih trditvah od (1) sploh se ne strinjam, (2) se ne strinjam, (3) ne morem se odločiti, (4) se strinjam, (5) popolnoma se strinjam.

TEHNIČNE PODROBNOSTI IZVEDBE

Rezultati raziskave bodo objavljeni v zaključnem poročilu na spletni strani www.violina.com. Za vsa dodatna pojasnila glede raziskave je na voljo e-naslov kristian@violina.com. Vse trditve v anketi, ki se nanašajo na osebe, so zapisane v moški slovnični obliki in so uporabljene kot nevtralne za ženski in moški spol. Vsi respondenti so seznanjeni, da za opravljeno anketo ne bodo prejeli nikakršnega plačila ali materialne koristi.

 

Skip Course categories
 • Spletna stran je namenjena podpori pouka violine, viole, komorne igre in glasbene teorije.
 • The website is  designed  to  support  teaching  violinviolachamber  music  and  music  theory.
 • Večina gradiva je v formatih sib., pdf., doc. in ppt. Za uspešno branje pa predlagam, da si uporabniki naložijo še bralnike Acrobat Reader in Sibelius Scorch.
 • Most  of  the  material  is  in  the  sib.,  pdf.,  docand  ppt.  formats.  I  suggest  to  impose  readers  Acrobat  Reader  &  Sibelius  Scorch.
Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Skip ActivitiesSkip NavigationSkip Search forums

Search forums

Skip Main menu

Main menu

 • Spletna stran je namenjena podpori pouka violine, viole, komorne igre in glasbene teorije.

  Večina gradiva je v formatih sib., doc. in ppt. Za uspešno branje pa predlagam da si uporabniki naložijo še bralnike Acrobat reader in Sibelius Scorch.