Nadaljevalni tečaj (2. raven: uporaba) 16 ur
(Ustvarjalec delovnih listov)

music_girl.pngUdeleženci se seznanijo z:
 
 
 • modulom Ustvarjalec delovnih listov/Worksheet creator
 • izdelavo, upravljanjem, deljenjem in vrednotenjem učnih listov
   • Urejanje kategorij v Ustvarjalcu delovnih listov/Worksheet creator
   • Predloge dokumentov
   • List za učenca in list z odgovori
   • List za preverjanje znanja z naključnimi vprašanji
   • List za ritmični diktat
   • List za preizkus znanja 
   • Primeri dobre prakse, uporaba verzij in komentarjev