Nadaljevalni tečaj (2. raven: uporaba) 16 ur
(Nadaljevanje SU)

Na uvodnem srečanju se boste seznanili z modularnostjo spletnega učnega okolja in praktično uporabo virov in dejavnosti. Z izdelavo in uporabo e-gradiv boste smiselno nadgradili klasični pouk glasbe s kombiniranim oz. zlitim učenjem (blended learning). Z interaktivnimi gradivi v Sibeliusu in Achieve Music, klavirskimi spremljavami FLAT in NoteFlight, kvizi za utrjevanje glasbene teorije, vtičniki za snemalnike, metronome, nizko-latenčno video povezavo RTM in še mnogo več, boste ustvarili privlačno učno okolje s pomočjo večpredstavnosti (multimedija).