Pravno obvestilo-Legal notice

  • To je zaprto učno okolje, ki obsega glasbena dela različnih skladateljev.
  • This restricted area includes musical works by different composers.

Pri uporabi vseh vključenih skladb je potrebno upoštevati 47. in 50. člen Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, samo za učne namene in ne naslovljeno na širšo javnost, vendar le z namenom za nadaljnji študij in vadbo učencev znotraj spletnih učilnic Violina.com. Obravnavane spremembe teksta se nanašajo le na lokovanja in prstne rede in ne posegajo v vsebino notnih zapisov, zgolj iz tehničnega vidika, pri čemer je izvirna glasba in melodija nespremenjena. Objava glasbenih del na območju te spletne strani je strogo nepridobitna in v resnici strogo izključuje kakršno koli denarno nadomestilo.
Kot posledica vsega zgoraj navedenega je strogo prepovedano vsakršno razmnoževanje, tiskanje, distribucijo ali prodaja kot tudi elektronsko shranjevanje in javni nastop glasbenih del. Vsa glasbena dela so avtorsko zaščitena s strani avtorjev in / ali založnikov. Z vstopom na ta del spletne strani,uporabnik izrecno priznava vse pravice iz avtorskih pravic lastnikov in se strinja, da se spoštujejo vse obveznosti, pravila in prepovedi z vsemi zakoni, ki zajemajo avtorsko pravo.

Kupite originalne note!

 

 The use of all musical pieces here included is to be considered, according to point 47 and 50 of the Slovene law COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS ACT, only for teaching purposes, and not addressed to a general public, but only in order to further the study and practice inside moodle courses Violina.com. The changes regard only bowings and fingerings, that is the technical aspects, leaving original music and melodies unchanged. Publication of musical works in this website area is strictly non-profit and in fact strictly excludes any monetary consideration. As a consequence of all the above, any type of reproduction, printing, distribution or selling as well as electronic storage and public performance of musical works or part of them obtained from this selection is strictly prohibited. All musical works are subject to copyright by respective authors and/or publishers. By accessing this part of the website the user explicitly acknowledges all privileges of the copyright owners and agrees to observe all obligations, rules and bans covered by all copyright laws.

Buy the original score!


V četrtek, 19. maja 2011, smo lahko v Pokrajinskem muzeju Celje spremljali koncert baročne glasbe z naslovom »Fantazije pod Celjskim stropom«. Igrala nam je zasedba Archidamia, Maruša Mirnik je tako igrala na lutnjo in kitaro, Irena Glušič na citre in pela sopran, Irena Kralj čembalo, Kristian Kolman na rebek, violo in pa violino ter Dejan Podbregar na pikolo trobento.

Sub-categories
Early Music
Duo/Duet
Trio/Tercet
Kvartet
Kvintet
Sekstet
Septet
Oktet
Jazz