Picture of Kristian Kolman ADMIN
Sibelius
by Kristian Kolman ADMIN - Thursday, 11 October 2018, 02:19 PM
 

Izobraževanja programa Sibelius so namenjena učiteljem instrumentov in nauka o glasbi v glasbenih šolah, ki bi želeli nadgraditi individualni pouk inštrumentov in skupinski pouk NGL z vključevanjem sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij in uporabo notatorskega programa Sibelius. Tečaje vodi Kristian Kolman

 


 

 → en
You can