Picture of Kristian Kolman ADMIN
Digitalna pismenost
by Kristian Kolman ADMIN - Wednesday, 19 April 2017, 09:03 AM
 

Po daljšem razmisleku sem se odločil, da svojo spletno stran spremenim v spletno učilnico. Menim, da sodobne oblike in možnosti IKT ponujajo odlično dopolnitev klasičnega pouka glasbe.

 

 

Spletna učilnica omogoča:

  • iskanje novih didaktičnih pristopov in možnosti uporabe IKT pri pouku glasbe,
  • izmenjavo izkušenj pri delu z IKT na področju glasbene vzgoje,
  • izdelavo lastnih e-gradiv (notni zapis v programu Sibelius, pretvorba v druge digitalne formate MIDI, WAVE, PDF...),
  • sodelovalno delo na daljavo s pomočjo glasbene informatike,
  • načrtovanje (in izvedba) pouka z uporabo e-gradiv,
  • predstavitev obstoječih in novih e-gradiv.